Да влезем в сила

  • Share
  • SumoMe
  • Share

Какъв ден е днес?

“27ми Юли, 208мият ден в годината. Днес гражданите на Северна Корея не работят защото отбелязват Деня на победата, а във Финладия най-поспаливият в семейството ще бъде събуден с кофа студена вода.” –  биха казали някои от вас. Но не това е отговорът.

Днес в България влизат в сила промените в Наказателния кодекс, според които човекът, убил или наранил тежко или трайно животно, е престъпник. Това най-общо означава следното –определени вече като престъпление, деяния като горните ще се разследват от полицията. Toва увеличава шансовете ни за справедлив завършек на неприятна случка, тъй като полицията има необходимата подготовка и средства за да разследва жестоки деяния. Също извършителите вече ги грози затвор до 3 години и солена глоба. Промените в Наказателния кодекс също превръщат в престъпници безотговорните собственици, чиито подопечени нараняват хора или отнемат човешки животи.

За Ваше улеснение прилагаме текста на промените от Наказателния кодекс:

“Чл. 325б. (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва слишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Чл. 325в. (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.

(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.”

Имаме невероятния шанс да създадем промяната с ръцете си, да бъдем малка част от нещо голямо. Единственото, което трябва да направим, е да се опрем на закона. Ние сме наред.

За животните!

Споделете тази статия на стенатa на своя профил.

Help us save lives... SHARE!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Reddit