Рижко и поредицата предателства

  • Share
  • SumoMe
  • Share

В апартамента миришеше на тоалетните в ада.

С прекрачването на прага в носа ги блъсна миризма, по-пасваща на двете нули на Централна гара, отколкото в нечий дом. Пристъпиха навътре, огледаха се – занемарено, мръсно, разхвърляно. Наемателите отсъстваха.

Присъстваше обаче слаб и обезверен рижав котарак. Гледаше с тревога иззад ъгъла на едната стая. Клекнаха, за да не го плашат и протегнаха ръка. Рижко погледна встрани, разсея се, завъртя по котешки ухо в една, а после в друга посока в опит да усети правилно сигуацията, и дойде да се погали.

Рижко

Ужасно слаб, обезводнен, котаракът бе изоставен в апартамента от предишни наематели. Новите наематели, за жалост, се бяха оказали следващите в редицата хора, предали доверието на Рижко.

В купичката му с вода плуваха парцали тиня, а дъното й бе позеленяло. Храна не се виждаше. Тоалетната.. беше ето в този вид.

Тоалетната

Рижко спешно търси временен подслон. Не е ясно колко и какво яде, а гладуването при котките води до редица бързо развиващи се заболявания. Вода очевидно не получава редовно, а обезводняването е друг сериозен здравословен проблем.

Доверието

Рижко

Споделете историята на Рижко или го подслонете временно.
Нека прекъснем поредицата предателства.

Оставете коментар тук, или пишете до страницата ни, за да помогнете на Рижко.

Help us save lives... SHARE!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Reddit